Mercifil

Mercifil

Chỉ may cotton thông dụng

Nguyên liệu thô:
  • Cotton
Cấu trúc sợi:
  • spun, mercerised
Thuộc tính sản phẩm:
  • sợi may bông cổ điển
  • làm từ sợi cotton dài được làm bóng
  • hiệu suất may lý tưởng

Ứng dụng chính:

  • Thời trang nữ, thời trang nam

Ứng dụng khác:

Kích cỡ Chỉ thêu Số Tex Độ dài Số lượng màu Kích cỡ kim (theo chuẩn Nm) Kích cỡ kim số
18 - 105 2500 m theo yêu cầu 120 19
24 - 80 5000 m theo yêu cầu 110 18
30 15 60 5000 m theo yêu cầu 100 16
40 30 40 5000 m theo yêu cầu 80 12
50 35 35 5000 m theo yêu cầu 70 10
60 40 30 5000 m theo yêu cầu 70 10

Loại lõi cuộn:

  • Co

  • FS/KS

  • XW

  • SSP