MercifilGD

MercifilGD

Chỉ may thông dụng cho hàng Nhuộm phủ

Nguyên liệu thô:
 • Cotton
Cấu trúc sợi:
 • Spun, mercerised
Thuộc tính sản phẩm:
 • chỉ may điển hình cho hàng nhuộm phủ
 • làm từ sợi cotton dài được làm bóng
 • các đặc tính nhuộm tối ưu
 • hiệu suất may lý tưởng

Ứng dụng chính:

 • Hàng nhuộm phủ

Ứng dụng khác:

Kích cỡ Chỉ thêu Số Tex Độ dài Số lượng màu Kích cỡ kim nhỏ nhất theo chuẩn Nm Kích cỡ kim nhỏ nhất
18 - 105 2500 m Co 1 120 19
24 - 80 5000 m Co 1 110 18
30 15 60 5000 m Co 1 100 16
40 30 40 5000 m Co 1 80 12
50 35 35 5000 m Co 1 70 10
60 40 30 5000 m Co 1 70 10

Các màu hiện có: 3000 = tẩy trắng

Loại lõi cuộn:

 • Co

 • FS/KS

 • XW

 • SSP