Chiến lược bền vững của chúng tôi – tiết kiệm. Về mặt sinh thái. Xã hội

Đối với AMANN, tính bền vững không chỉ là một trong nhiều việc phải làm. Tính bền vững xác định lộ trình của chúng tôi và đặt ra khuôn khổ định hướng cho các hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi mang lại nền kinh tế, Sinh thái và trách nhiệm xã hội hài hòa.

Tuyên bố bao quát của chúng tôi THE CIRCLE IS BLUE mang tính biểu cảm hiểu biết của chúng ta về một tương lai bền vững. Với chúng tôi truyền đạt lời hứa trọng tâm của mình bằng một thông điệp rõ ràng Sự bền vững:

  • Chúng tôi cam kết kết hợp thành công kinh tế với trách nhiệm sinh thái và xã hội.
  • Chúng tôi giải quyết các tác động môi trường và xã hội trong các hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
  • Chúng tôi chú trọng tính bền vững một cách toàn diện trong các sản phẩm và quy trình của mình.

 

CHÚNG TÔI CÙNG NHAU VÌ MỘT TƯƠNG LAI BỀN VỮNG

Sự bền vững là một nhiệm vụ cộng đồng. Chỉ cùng với tất cả 2.600 nhân viên trên toàn thế giới, chúng ta mới có thể vượt qua thách thức này và đóng góp hiệu quả cho một nền kinh tế thân thiện với môi trường, xã hội, có trách nhiệm và được quản lý tốt hơn.

People & Community

Chúng tôi luôn tạo môi trường làm việc công bằng, an toàn; cũng như tạo điều kiện cho mọi nhân viên được sáng tạo và phát triển trên toàn thế giới và AMANN luôn xem mình là một phần của cộng đồng địa phương. Chúng tôi nhận trách nhiệm với tư cách là người sử dụng lao động với 2.600 nhân viên, 35 quốc tịch khác nhau được AMANN tuyển dụng và làm việc theo tiêu chuẩn Châu Âu tại các công ty sản xuất và bán hàng của chúng tôi trên toàn thế giới. Cơ sở cho sự hợp tác của chúng tôi được quy định trong “Quy tắc ứng xử của AMANN”.

Sustainability Goals 2025

Climate & Environment

Khí hậu & Môi trường
Chúng tôi luôn đặt mục tiêu là liên tục giảm tác động đến môi trường và khí hậu nhiều nhất có thể trong việc lựa chọn nguyên vật liệu và sản xuất tại các cơ sở của AMANN.
Quản lý việc sử dụng năng lượng và giảm lượng chất thải ra môi trường là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của chúng tôi. Để làm được điều này, chúng tôi xây dựng quy trình sản xuất thống nhất, được chứng nhận trên toàn thế giới, cũng như đảm bảo rằng các tiêu chuẩn giống nhau được áp dụng ở mọi nơi - cho dù ở Cộng hòa Czech, Bangladesh, Trung Quốc hay Đức.

Sustainability Goals 2025

Products & Economics

Khi tính bền vững đáp ứng hiệu quả chi phí.

Với các sản phẩm có thể tái chế và hoạt động sản xuất tiết kiệm tài nguyên, thân thiện với môi trường, chúng tôi không ngừng nỗ lực hướng tới một tương lai bền vững trên toàn thế giới. Là một doanh nghiệp gia đình hoạt động trên toàn cầu, chúng tôi chịu trách nhiệm về chuỗi cung ứng của mình và đặc biệt thận trọng trong việc lựa chọn đối tác bán hàng và nhà cung cấp.

Sustainability Goals 2025