Naše strategie udržitelnosti - Úsporná. Ekologická. Sociální

Udržitelnost není pro společnost AMANN jen jedním z mnoha úkolů. Udržitelnost definuje naši strategii, klimatický plán a strategii v oblasti surovin. Udržitelnost určuje orientační rámec pro naše obchodní aktivity. Harmonizujeme ekonomiku, ekologii a sociální odpovědnost.

 

MODRÝ KRUH - Společně pro udržitelnou budoucnost

Naším zastřešujícím tvrzením THE CIRCLE IS BLUE vyjadřujeme naše chápání udržitelné budoucnosti. Tímto způsobem sdělujeme v jasném poselství náš ústřední příslib odpovědné interakce s naší modrou planetou:

Jsme odhodláni spojit ekonomický úspěch s ekologickou a sociální odpovědností.
Zabýváme se ekologickými a sociálními dopady našich obchodních aktivit.
Udržitelnost zakotvujeme holisticky v našich produktech a procesech.

Jsme silný tým. A jsme oddáni oběhovému hospodářství jako obchodnímu modelu budoucnosti. To je také to, co znamená THE CIRCLE IS BLUE.

CIRCLE IS BLUE zahrnuje tři oblasti naší činnosti, pro které jsme si stanovili ambiciózní cíle.

Naše strategie udržitelnosti: Zaměření na to podstatné

Naše strategie udržitelnosti je základem našeho závazku k udržitelnosti. Cíle stanovené v této strategii představují výchozí rámec pro činnost - chápanou jako proces, který neustále zdokonalujeme, revidujeme a rozšiřujeme.

Chceme být hybnou silou a průkopníkem v oblasti udržitelnosti. V roce 2023 jsme proto přistoupili k revizi naší Strategie udržitelnosti 2025 a ještě přísněji ji přizpůsobili a zaměřili na tři oblasti činnosti - ekonomiku, ekologii a sociální záležitosti. Od toho se odvíjí sociální strategie "Utváření komunity". a ekologická strategie tvoří klíčové součásti. Témata klimatu, vody a odpadů mají byla upřednostněna jako první. Jako podnik zde můžeme v krátkodobém i dlouhodobém horizontu obzvláště významně přispět střednědobém horizontu. Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) tvoří vodítko pro naše firemní kroky.

Kompas udržitelného rozvoje: Cíle udržitelného rozvoje

Společné vytváření hodnoty. V zájmu udržitelného rozvoje skupiny AMANN po celém světě přizpůsobujeme naše kroky mezinárodně platným cílům a zásadám udržitelnosti.

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů stanovují rámec pro naše podnikové řízení. Sedmnáct cílů se 169 odpovídajícími dílčími cíli tvoří jádro Agendy 2030 Organizace spojených národů; akčního plánu pro budoucnost, v níž se dá žít na celém světě. Pro společnost AMANN jsou Cíle udržitelného rozvoje mezinárodním kompasem, který řídí naše kroky. Jsou důležitým základem pro strategické zvažování a další rozvoj našich specifických cílů udržitelnosti. Společnost AMANN má na 17 cílů udržitelného rozvoje OSN velmi různorodý vliv. Zaměřujeme se zejména na 9 cílů, ke kterým můžeme jako společnost relevantně přispět.