Nadace Hanns A. Pielenz Stiftung

Skupina AMANN je součástí nadace Hannse A. Pielenze, která byla založena jejím jmenovcem v roce 2005.
Převedením svých akcií na nadaci zajistil Hanns A. Pielenz pokračující existenci tradičního rodinného podniku.
Tato nezisková nadace je spolu s rodinou Pielenzových akcionářem skupiny AMANN a podporuje projekty v oblasti umění a kultury, vědy a výzkumu, jakož i vzdělávání a výchovy.
To zahrnuje pravidelnou podporu regionálních projektů a institucí.

Nové hřiště pro obec Erligheim

Nadace Hannse A. Pielenze významně podpořila obec Erligheim při výstavbě malého hřiště. Slavnostní otevření se uskutečnilo 25. července 2023, kdy byli přítomni mimo jiné finanční ředitel společnosti AMANN Wolfgang Findeis a starosta Erligheimu Rainer Schäuffele, kteří hřiště slavnostně otevřeli spontánní výměnou míčů.

Nadace podporuje 2. summit mládeže SDG v Heilbronnu

Po podpoře 1. summitu mládeže SDG v roce 2019 nyní Nadace Hannse A. Pielenze podpořila také 2. summit mládeže SDG, který se konal 19. a 20. července 2023 v Bildungscampusu v Heilbronnu. Pod heslem "Discover the Future - Shape the Future" (Objevovat budoucnost - utvářet budoucnost) se zaměřil na prioritní cíle SDG 2, SDG 6, SDG 11 a SDG 12. Summit mládeže uspořádali na meziškolní bázi studenti Ellentalgymnasium Bietigheim, Friedrich-von-Alberti-Gymnasium Bad Friedrichshall a Theodor-Heuss-Gymnasium Heilbronn.
Návštěvníci zažili dva dny plné vzrušujících workshopů, aktivit a působivých hudebních, tanečních a divadelních představení.
Kromě vybraných praktikantů a studentů AMANN se akce zúčastnili také Katja Pielenz, členka výkonné rady nadace, a Ivo Herzog, ředitel pro udržitelnost a inovace skupiny AMANN.

Podpora vzdělávacího programu KinderKlassik Mannheimské filharmonie

Zprostředkování klasické hudby dětem a mládeži a zpřístupnění hudby jsou důležitými zájmy a pevně stanovenými cíli Mannheimské filharmonie. Na jejich výchovných koncertech hudba ožívá, stává se viditelnou a lze ji zažít. Mezi cíle neziskové Nadace Hannse A. Pielenze patří také podpora umění a kultury, vzdělávání a výchovy. V rámci vzdělávacího programu KinderKlassik jsou řešeny individuální otázky a potřeby dětí, čímž se u nich buduje porozumění pro klasickou hudbu a muzicírování v orchestru. Důraz je kladen na představivost mladých diváků, nikoli na pouhé předávání vědomostí.

V letošním roce proto nadace podpořila projekt KinderKlassik částkou 15 000 eur. 

Denní stacionář Habakuk v Göggingenu: Dar pro přírodní zážitkovou zahradu

Mateřské středisko Habakuk v Augsburgu-Göggingenu bylo otevřeno v roce 1975 a v roce 2014 bylo kompletně přestavěno. V průběhu novostavby vznikla nová zahradní plocha. Stará zahrada však nebyla obnovena. To znamená, že v této oblasti se nachází vybavení dětských hřišť staré téměř 50 let. Rekonstrukce této zahrady je proto naléhavě nutná.

Nadace Hanns A. Pielenz podporuje denní stacionář Habakuk darem ve výši 10 000 EUR, který bude použit na zřízení přírodní zážitkové zahrady. Symbolické předání darovacího šeku vedoucím závodu výrobního závodu AMANN v Augsburgu-Göggingenu Danielem Osterem vedení školky se uskutečnilo v říjnu 2021.

Financování trvalého pracovního poměru inkluzního manažera

Každý člověk by měl mít možnost samostatně se zapojit do sportu bez ohledu na pohlaví, věk nebo původ, náboženské vyznání nebo vzdělání, jakékoli postižení nebo jiné individuální vlastnosti. Spravedlnost ve všech oblastech. Začlenění osob se zdravotním postižením do amatérského a profesionálního sportu vyžaduje sporty orientované na pravidla a normy a sportovní programy, které mají mít dlouhodobý efekt.

MTV Stuttgart čelí této společenské odpovědnosti. S pomocí finančních prostředků z Nadace Hannse A. Pielenze bylo nyní vytvořeno trvalé místo pro manažera inkluze. Tento manažer vytvoří základ pro opravdovou participaci dětí a mládeže se zdravotním postižením napříč všemi odvětvími a sporty, aby radost ze sportu prožívaly všechny děti, ať už s handicapem nebo bez něj.

Podpora základní školy Erligheim-Hofen

Jedním z cílů Nadace Hannse A. Pielenze je podpora umění a vzdělávání. Bylo tedy samozřejmostí, že nadace podpořila požadavek ze základní školy Erligheim-Hofen a umožnila divadelní představení „Obálka, listy, psaní“ darem.

Po mimořádném školním roce bylo velkým přáním školy zakončit školní rok se všemi studenty vzdělávací a zábavnou hrou o tvorbě knihy.

Nadace vrací umělecká díla zět do Bönnigheimu

Účel nadace zahrnuje mimo jiné podporu umění a kultury. Rozpuštěním starožitné sbírky Fritze Hagenlochera, který se narodil v Bönnigheimu, nadace umožnila získání uměleckých děl souvisejících s Bönnigheimem. Mezi tato historická umělecká díla patří litografie firmy Amann (okolo roku 1910), meč od královského soudce Württembergu (okolo roku 1800), obraz Bruna Diemera s pohledem na Hohenstein a obraz Bönnigheim, Ebner (okolo roku 1820). Umělecká díla byla slavnostně převedena do držení města Bönnigheim a budou představena na výstavách o historii města.

Summit mládeže: Budoucí móda ve škole

Ve dnech 26. až 27. září skončil projekt „BUDOUCÍ MÓDA ve škole“ summitem mládeže o 17 cílech OSN v oblasti udržitelného rozvoje (SDG). Akce se zaměřila na vědomou spotřebu a udržitelný textil.

Nadace Hanns A. Pielenz již sponzorovala předchozí projekt s názvem „Globální učení“ v roce 2018. Byl to logický krok, že nadace Hanns A. Pielenz také podpořila summit mládeže!

Děkujeme všem účastníkům za tuto skvělou a inspirativní akci!

Další informace o summitu: Novinky

Budoucí móda ve škole delegace cestuje do Ženevy do OSN

Iniciativou „Budoucí móda ve škole“ se do Bádensko-Württemberska dostává téma udržitelného textilu a vědomé spotřeby s důrazem na 17 cílů udržitelnosti a „Cíle udržitelného rozvoje“ (SDG 2020). Nadace Hanns A. Pielenz tento projekt podporuje od začátku. Nyní 31 vybraných studentů z různých škol v hrabstvích Heilbronn a Ludwigsburg cestovalo do OSN v Ženevě - cíl: společně zorganizovat summit mládeže.

Mimo jiné se zúčastnili mezinárodní konference, na kterou byli studenti uvítáni srdečným pozdravem „Vítejte u našich budoucích vůdců!“. Po četných rozhovorech s různými pracovníky OSN na vysoké úrovni měli příležitost setkat se s Danielem Hogstánem, který v roce 2017 získal Nobelovu cenu míru s nevládní organizací ican (organizace pracující na podporu jaderného odzbrojení). „Nenechte se rozptýlit od své vize, pracovat pro lepší svět a jednat tak jako vy.“ Dal tato povzbudivá slova viditelně dojatýmh studentům na cestě zpět do Německa, , kteří chtějí v září v roce 2019 s jejich čerstvými znalostmi uspořádat summit mládeže a umístit „Budoucí módu do školy“ na dalších školách v Bádensku-Württembersku.

Střední škola Bobingen: posezení pro knihomoly

Nadace Hanns A. Pielenz již několik let úzce spolupracuje se střední školou Bobingen. Nadace tak umožnila škole mimo jiné získávání pracovních stolů, svěráků a robotických souprav.

Nyní nadace Hanns A. Pielenz opět podpořila střední školu Bobingen. Po dlouhou dobu chtěla škola mít útulný prostor pro čtení, který podporuje čtení a pobyt ve školní knihovně. Darováním jední oázy pro čtení, kterou používá také SMV nebo divadelní AG jako místo setkání,  se to nyní mohlo uskutečnit.

„Globální učení“ pro udržitelnou spotřebu módy

Nadace Hanns A. Pielenz Stiftung podporuje pilotní projekt uvedený do života na gymnáziu Friedrich-von-Alberti-Gymnasium v Bad Friedrichshallu „Globální učení se“, který má u studentů z celkem deseti škol zvýšit povědomí o trvalé udržitelnosti – o jednom ze 17 cílů stanovených OSN – a provází je při realizaci prvních kroků.

Znalost 17 cílů trvalé udržitelnosti má studenty podnítit k tomu, aby se zabývali svým vlastním životním stylem a vydali se na cestu změny. Téma Móda je rozpracováváno pod aspektem „Odpovědná spotřeba“ – cíl 12. Přitom se na příklad jedná o neznalost spotřebitele o podmínkách „textilního řetězce“. Cílem je motivovat studenty k větší odpovědnosti za vlastní chování a konání.

ARCHE IntensivKinder v Kusterdingenu

ARCHE IntensivKinder poskytuje intenzívní péči a domov pro děti s umělou plicní ventilací. Již v roce 2014 podpořila Nadace Hanns A. Pielenz Stiftung vybavení novostavby v Kusterdingen u Tübingen. V roce 2018 financovala Nadace navíc pořízení přenosného sonografu.

V zařízení ARCHE žijí děti, které z důvodu svého vážného onemocnění vyžadují trvale umělou plicní ventilaci. Život ve vlastní rodině pro ně není možný vzhledem k nutné intenzivní lékařské péči. Zařízení ARCHE IntensivKinder jim poskytuje domov a jejich rodičům jistotu, že jejich dítě se nachází v bezpečí a v dobrosrdečné atmosféře. Založily jej v roce 2007 paní Christiane Miarka-Mauthe a paní Sabine Vaihinger.

Nadace Hanns A. Pielenz Stiftung podpořila již v roce 2014 vybavení novostavby ARCHE částkou 200.000 Euro. Za další velký dar si mohlo zařízení ARCHE pořídit v roce 2018 dlouho potřebný přenosný sonograf. Přístroj ušetří dětem z ARCHE některé cesty do nemocnice a přispěje k tomu, že bude možné nabídnout vysoce kvalitní zdravotnické zaopatření v útulném, pro děti příjemném domově..

Hrací náčiní a projektory pro mateřské školky a školy

Nadace Hanns A. Pielenz Stiftung pravidelně podporuje finančními dary obcí, v nichž se nachází německé závody, tj. Bönnigheim, Erligheim a Augsburg. Naposled byly tyto finanční dary použity mimo jiné pro nákup hracího náčiní a projektorů v místních mateřských školkách a školách.

Tak dostalo na příklad zařízení denní péče o děti v Bönnigheimer Schlossfeld nové hrací náčiní se skluzavkami a prolézačkami, dům dětí v Erligheimu dostal „vláček pro skřítky“ a „sloní klavír“. Další finanční dary byly použity na nákup osmi nových projektorů pro Základní školu Erligheim-Hofen. Střední škola Bobingen (závod Augsburg) využila finanční dary na pořízení dílenských stolů, svěráků a robotických stavebnic.

Operní divadlo Baden-Baden: „Teach the teacher“

Už po mnoho let podporuje Nadace Hanns A. Pielenz Stiftung práci s dětmi a mládeží při Operním divadle Baden-Baden. V projektu seminářů „Teach the teacher“ získávají pedagogové od mezinárodních umělců podněty k tomu, jak integrovat hudbu do každodenního vyučování pomocí jednoduchých metod.

Na základě exkluzivního partnerství podporuje Nadace Hanns A. Pielenz Stiftung od roku 2014 projekt „Teach the Teacher“. Kvalita zprostředkování hudby na školách silně závisí na vzdělání příslušných pedagogů. Projekt „Teach the teacher“ je program v rámci celoživotního vzdělávání a motivace pro učitele hudby, pro pedagogy jiného zaměření (ale se zájmem o hudbu) a také studenty vyučovacího předmětu hudební výchova. Cílem je inspirovat učitelky a učitele s novými nápady pro jejich každodenní práci. Díky návaznosti na program Operního divadla lze do práce zapojit významná díla hudebních dějin, mezinárodně působící umělce i regionální talenty.

Stipendium Nadace Hanns A. Pielenz Stiftung

Stejné příležitosti pro všechny: ve spolupráci s vysokou školou Hochschule Niederrhein podporuje Nadace Hanns A. Pielenz Stiftung budoucí studující ze zemí Čína a Bangladéš, kteří se vyznačují obzvláště dobrými známkami. Cílem podpory je akademická životní dráha, kterou by mnoho rodin nemohlo svým dětem umožnit bez podpory. Provázanost s praxí zajišťuje integrace stipendistů do každodenního pracovního života v AMANN. Také za život daleko od domova je nadace odpovědná a poskytuje podporu.

Zakladatel nadace

Hanns A. Pielenz se narodil 22. listopadu 1939 v Heilbronnu. Po ukončení školní docházky absolvoval nejdříve vzdělání a stal se bankovním úředníkem. Potom jej začal přitahovat textilní průmysl, a proto absolvoval studium na Institutu Hohenstein. Po úspěšném zakončení svého studia začal svoji profesní dráhu v rodinném podniku Amann & Söhne GmbH & Co. KG, který založil jeho pradědeček už v roce 1854.

Jeho fundované odborné znalosti, neúnavné pracovní nasazení a podnikatelský talent vedly k tomu, že už roku 1968 byl jmenován do čela vedení skupiny AMANN Group a že velmi úspěšně vedl obchodování společnosti po mnoho desetiletí až do svého odchodu do penze v roce 2005. Pod jeho vedením se proměnil tradiční rodinný podnik na inovativní skupinu společností operující po celém světě v textilním průmyslu, známou pro nejvyšší kvalitu svých výrobků a služeb. Také po svém odchodu z aktivní činnosti zůstal Hanns A. Pielenz vždy úzce spojený se skupinou AMANN Group a i nadále cenným poradcem a partnerem pro vedení společnosti.

Jeho inovační potenciál a s tím spojené činnosti pro celkový textilní průmysl byly mimo jiné důvodem k tomu, že mu v roce 2009 byla propůjčena medaile Otty Mecheelse – vyznamenání Institutu Hohenstein za zvláštní zásluhy pro vědu, průmysl a společnost.

To vše zní sice jako naplněný pracovní život – pro Hannse A. Pielenze to zdaleka nebylo ještě dost. Už v době, kdy stál v čele skupiny AMANN Group a usiloval o globalizaci společnosti, vybudoval si v USA druhé impérium a stal se předsedou představenstva URS, firmy pro stavbu chladíren se sídlem v Atlantě. Opět se mu podařilo svým vizionářstvím a inovačním potenciálem vybudovat úspěšný podnik, který se pod jeho vedením stal jedním z největších podniků pro stavbu chladíren v celých USA.

Následovalo mnoho dalších podniků v USA – Hanns A. Pielenz byl vždy plný motivace a elánu jít novými cestami. Úspěch to potvrdil. Byl podnikatelem s neklamným smyslem pro obchod, vždy otevřený pro slibné nápady a ochotný nést podnikatelské riziko a odpovědnost.

Ale nebyl to jen smysl pro obchod, který z něj udělal mimořádného podnikatele. Bylo to také nadšení pro jeho práci, odvaha vyzkoušet něco nového, a především respekt a úcta, kterou prokazoval svým blízkým osobám. Byl poradcem a mecenášem mnoha obchodníků a mladých podnikatelů, s nimiž se dělil o své zkušenosti a své znalosti. Svým spolupracovníkům vždy naslouchal, vážil si kontaktu s nimi, který také vyhledával a na oplátku za to si jej spolupracovníci vážili a respektovali jej.

Po mnoho let se angažoval Hanns A. Pielenz navíc velmi úspěšně ve farmaceutickém průmyslu a ve zdravotní technice. Když sám onemocněl na myelofibrózu, inicioval a financoval výzkum nového léku na tuto nemoc. Bohužel přišly výsledky pro něj osobně příliš pozdě. První testování na pacientech proběhlo velmi slibně a tak bude tato jeho angažovanost ještě dlouho pozitivně působit. Hanns A. Pielenz zemřel 13. června 2013 ve svém domě na Vero Beach, Florida.