Serabraid
Serabraid
Serabraid

Serabraid

Polyester continuous filament, braided

 • chỉ bện cho các hiệu ứng trang trí nổi bật
 • dùng cho các đường may ráp và đường may diễu
 • trang trí, ấn tượng, hiệu quả
 • phiên bản chỉ sáp dành cho may tay
Kích cỡ Ausstattung Số Tex Độ dài Số lượng màu Kích cỡ kim (theo chuẩn Nm) Kích cỡ kim số
800 T60 T60 380 700 m SSP 30 200 25
800 T90 T90 450 700 m XW 30 - -
1000 T60 T60 500 500 m SSP 48 260 28
1000 T90 T90 600 500 m XW 48 - -
1200 T60 T60 750 500 m SSP 48 300 29
1200 T90 T90 890 500 m XW 48 - -
1400 T60 T60 1.030 300 m SSP 30 - -
1400 T90 T90 1.200 300 m XW 30 - -

T60 = tiêu chuẩn; T90 = được bôi sáp để khâu tay

Loại lõi cuộn:

 • Co

 • FS/KS

 • XW

 • SSP

Ứng dụng chính:

 • Giày
 • Túi xách
 • Vali

Ứng dụng khác: