Serabraid

Serabraid

Chỉ bện cho các hiệu ứng trang trí nổi bật

Nguyên liệu thô:
 • Polyester
Cấu trúc sợi:
 • Continuous filament, braided
Thuộc tính sản phẩm:
 • chỉ bện cho các hiệu ứng trang trí nổi bật
 • dùng cho các đường may ráp và đường may diễu
 • trang trí, ấn tượng, hiệu quả
 • phiên bản chỉ sáp dành cho may tay

Ứng dụng chính:

 • Giày
 • Túi xách
 • Vali

Ứng dụng khác:

Kích cỡ Ausstattung Số Tex Độ dài Số lượng màu Kích cỡ kim nhỏ nhất theo chuẩn Nm Kích cỡ kim nhỏ nhất
800 T60 T60 380 700 m SSP 30 200 25
800 T90 T90 450 700 m XW 30 - -
1000 T60 T60 500 500 m SSP 48 260 28
1000 T90 T90 600 500 m XW 48 - -
1200 T60 T60 750 500 m SSP 48 300 29
1200 T90 T90 890 500 m XW 48 - -
1400 T60 T60 1.030 300 m SSP 30 - -
1400 T90 T90 1.200 300 m XW 30 - -

T60 = tiêu chuẩn; T90 = được bôi sáp để khâu tay

Loại lõi cuộn:

 • Co

 • FS/KS

 • XW

 • SSP