Topfil

Topfil

Chỉ may cho nệm

Nguyên liệu thô:
  • Polyester
Cấu trúc sợi:
  • Continuous filament
Thuộc tính sản phẩm:
  • chỉ may chức năng để chần nệm
  • các đặc tính may tối ưu

Ứng dụng chính:

  • Nệm
  • Gối và mền
Kích cỡ Số Tex Độ dài Số lượng màu Kích cỡ kim nhỏ nhất theo chuẩn Nm Kích cỡ kim nhỏ nhất
60 45 500 g FS 1 100 16
60 45 1000 g FS 1 100 16
80 30 500 g FS 1 90 14
80 30 1000 g FS 1 90 14

"Màu có sẵn số: 1000 = trắng thô

Năng suất: Topfil 60 500g = khoảng 10.000m, Topfil 60 1000g = khoảng 20.000m; Topfil 80 500g = khoảng 14,285m, Topfil 80 1000g = khoảng 28,571m; Topfil 60 920g = xấp xỉ 18.400m, Topfil 80 920g = xấp xỉ 26.280m"

Loại lõi cuộn:

  • Co

  • FS/KS

  • XW

  • SSP