Topfil
Topfil
Topfil

Topfil

Polyester continuous filament

  • chỉ may chức năng để chần nệm
  • các đặc tính may tối ưu
Kích cỡ Số Tex Độ dài Số lượng màu Kích cỡ kim (theo chuẩn Nm) Kích cỡ kim số
60 45 500 g FS 1 100-130 16-21
60 45 1000 g FS 1 100-130 16-21
80 30 500 g FS 1 90-120 14-19
80 30 1000 g FS 1 90-120 14-19

"Màu có sẵn số: 1000 = trắng thô

Năng suất: Topfil 60 500g = khoảng 10.000m, Topfil 60 1000g = khoảng 20.000m; Topfil 80 500g = khoảng 14,285m, Topfil 80 1000g = khoảng 28,571m; Topfil 60 920g = xấp xỉ 18.400m, Topfil 80 920g = xấp xỉ 26.280m"

Loại lõi cuộn:

  • Co

  • FS/KS

  • XW

  • SSP

Ứng dụng chính:

  • Nệm
  • Gối và mền

Topfil is a sewing thread made from polyester continuous filament.

Topfil is the functional sewing thread for mattress quilting and features optimal sewing properties.

Topfil is certified according to 93.0.4233, STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

Topfil is a classic sewing thread for mattresses, however it is also commonly used as sewing thread for pillows and quilts.