Texturan
Texturan
Texturan

Texturan

Polyester continuous filament, texturised

  • được phát triển để dùng chung với Topfil
  • chỉ dưới dùng trong sản xuất nệm
Kích cỡ Số Tex Độ dài Số lượng màu Kích cỡ kim (theo chuẩn Nm) Kích cỡ kim số
100 35 10000 m FS 1 90-110 14-18
100 35 20000 m FS 1 90-110 14-18
120 18 20000 m FS 1 80-90 12-14

Mã màu hiện có: 1000 = màu trắng mộc

Loại lõi cuộn:

  • Co

  • FS/KS

  • XW

  • SSP

Ứng dụng chính:

  • Nệm
  • Gối và mền

Texturan is a sewing thread made from texturised polyester continuous filament.

Texturan is the functional underthread for mattress production and developed to be used in combination with Topfil.

Texturan is certified according to 93.0.4233, STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

Texturan is used as functional underthread for mattress production, however it is also commonly used as underthread for pillows and quilts.