Texturan

Texturan

Chỉ dưới dùng trong sản xuất nệm

Nguyên liệu thô:
  • Polyester
Cấu trúc sợi:
  • Continuous filament, texturised
Thuộc tính sản phẩm:
  • được phát triển để dùng chung với Topfil
  • chỉ dưới dùng trong sản xuất nệm

Ứng dụng chính:

  • Nệm
  • Gối và mền
Kích cỡ Số Tex Độ dài Số lượng màu Kích cỡ kim nhỏ nhất theo chuẩn Nm Kích cỡ kim nhỏ nhất
100 35 10000 m FS 1 90 14
100 35 20000 m FS 1 90 14
120 18 20000 m FS 1 80 12

Mã màu hiện có: 1000 = màu trắng mộc

Loại lõi cuộn:

  • Co

  • FS/KS

  • XW

  • SSP