Steel-tech
Steel-tech
Steel-tech

Steel-tech

Stainless steel/Polyester hybrid thread

  • chỉ dẫn điện dựa trên vật liệu thép không gỉ
  • độ bền giặt tuyệt vời, cũng dành cho giặt công nghiệp
  • cho các ứng dụng sưởi ấm và ăng ten RFID
  • sợi ứng dụng kỹ thuật đa chức năng để đan, dệt và thêu
Kích cỡ Chỉ thêu Số Tex Độ dài Số lượng màu Kích cỡ kim (theo chuẩn Nm) Kích cỡ kim số
100 35 95 1500 m KS 1 100-110 16-18
930 - 92 5000 m SP 1 - -

Màu có sẵn số: 1000 = thô, xám do thành phần thép không gỉ.

Loại lõi cuộn:

  • Co

  • FS/KS

  • XW

  • SSP

Ứng dụng chính:

  • Hàng dệt ứng dụng kỹ thuật cao

Ứng dụng khác:

Steel-tech của AMANN là một sợi lai bằng thép không gỉ / polyester hoặc sợi dẫn điện dựa trên thép không gỉ.

Sợi lai bằng thép không gỉ / polyester Steel-tech gây ấn tượng với khả năng chống giặt tuyệt vời và cũng thích hợp cho giặt công nghiệp.

Công nghệ thép, sợi lai được sử dụng cho các ứng dụng sưởi ấm và ăng ten RFID.

Steel-tech là loại sợi thông minh đa chức năng để đan, dệt và thêu.