Steel-tech

Steel-tech

Chỉ may có tính dẫn điện, bền chắc từ vật liệu thép không gỉ

Nguyên liệu thô:
 • Stainless steel/Polyester
Cấu trúc sợi:
 • Hybrid thread
Thuộc tính sản phẩm:
 • chỉ dẫn điện dựa trên vật liệu thép không gỉ
 • độ bền giặt tuyệt vời, cũng dành cho giặt công nghiệp
 • cho các ứng dụng sưởi ấm và ăng ten RFID
 • sợi ứng dụng kỹ thuật đa chức năng để đan, dệt và thêu

Ứng dụng chính:

 • Hàng dệt ứng dụng kỹ thuật cao
Kích cỡ Chỉ thêu Số Tex Độ dài Số lượng màu Kích cỡ kim nhỏ nhất theo chuẩn Nm Kích cỡ kim nhỏ nhất
100 35 95 1500 m KS 1 100 16
930 - 92 5000 m SP 1 - -

Màu có sẵn số: 1000 = thô, xám do thành phần thép không gỉ.

Loại lõi cuộn:

 • Co

 • FS/KS

 • XW

 • SSP