Silver-tech Plus
Silver-tech Plus
Silver-tech Plus

Silver-tech Plus

Silver coated polyamide continuous filament

  • chỉ may và chỉ thêu đặc biệt với lớp bạc bao phủ
  • cho các đường may và bề mặt vật liệu dẫn điện
  • dẫn điện tối đa
  • bề mặt dẫn điện hoàn toàn
  • Ứng dụng trên những sản phẩm may có thiết bị cảm biến (đo huyết áp, đo nhiệt)
  • cho những đương may yêu cầu đặc tính kháng khuẩn
Kích cỡ Chỉ thêu Số Tex Độ dài Số lượng màu Kích cỡ kim (theo chuẩn Nm) Kích cỡ kim số Resistance
100 35 33 2000 m KS 1 75-90 11-14 < 200 Ω/m
150 60 22 2500 m KS 1 70-75 10-11 < 300 Ω/m

Số màu có sẵn: 1000 = nguyên, sillber-xám theo nội dung bạc.

Do hàm lượng bạc và quá trình oxy hóa, màu sắc tối đi phần nào theo thời gian.

Loại lõi cuộn:

  • Co

  • FS/KS

  • XW

  • SSP

Ứng dụng chính: