Silver-tech Plus

Silver-tech Plus

Chỉ may thêu có tính dẫn điện với lớp bạc bao phủ 100%

Nguyên liệu thô:
 • Silver coated polyamide
Cấu trúc sợi:
 • Continuous filament
Thuộc tính sản phẩm:
 • chỉ may và chỉ thêu đặc biệt với lớp bạc bao phủ
 • cho các đường may và bề mặt vật liệu dẫn điện
 • dẫn điện tối đa
 • bề mặt dẫn điện hoàn toàn
 • Ứng dụng trên những sản phẩm may có thiết bị cảm biến (đo huyết áp, đo nhiệt)
 • cho những đương may yêu cầu đặc tính kháng khuẩn

Ứng dụng chính:

Ứng dụng khác:

Kích cỡ Chỉ thêu Số Tex Độ dài Số lượng màu Kích cỡ kim nhỏ nhất theo chuẩn Nm Kích cỡ kim nhỏ nhất Resistance
100 35 33 2000 m KS 1 75 11 < 200 Ω/m
150 60 22 2500 m KS 1 70 10 < 300 Ω/m

Số màu có sẵn: 1000 = nguyên, sillber-xám theo nội dung bạc.

Do hàm lượng bạc và quá trình oxy hóa, màu sắc tối đi phần nào theo thời gian.

Loại lõi cuộn:

 • Co

 • FS/KS

 • XW

 • SSP