ISA / ISABOB

ISA / ISABOB

Chỉ suốt cho máy thêu

Nguyên liệu thô:
  • Polyester
Cấu trúc sợi:
  • bobbin threads
Thuộc tính sản phẩm:
  • chỉ suốt cho máy thêu
  • Isa kết hợp các đặc tính thêu tuyệt vời, độ bền cao và khối lượng suốt chỉ lớn
  • Isabob cung cấp các đặc tính nhả chỉ vượt trội, thời gian chạy dài và tất cả các lợi ích của chỉ suốt được quấn sẵn

Ứng dụng chính:

  • Chỉ suốt

Ứng dụng khác:

ISA

Kích cỡ Chỉ thêu Số Tex Độ dài Số lượng màu Kích cỡ kim nhỏ nhất theo chuẩn Nm Kích cỡ kim nhỏ nhất
150 - 18 10000 m Co 2 - -
190 - 17 144 Bobines 2 - -
180 - 16 20000 m Co 2 - -

ISABOB

Mã màu hiện có: 0003 = trắng; 0020 = đen

Loại lõi cuộn:

  • Co

  • FS/KS

  • XW

  • SSP