ISA / ISABOB
ISA / ISABOB
ISA / ISABOB

ISA / ISABOB

Polyester

  • chỉ suốt cho máy thêu
  • Isa kết hợp các đặc tính thêu tuyệt vời, độ bền cao và khối lượng suốt chỉ lớn
  • Isabob cung cấp các đặc tính nhả chỉ vượt trội, thời gian chạy dài và tất cả các lợi ích của chỉ suốt được quấn sẵn

ISA

Kích cỡ Chỉ thêu Số Tex Độ dài Số lượng màu Kích cỡ kim (theo chuẩn Nm) Kích cỡ kim số
150 - 18 10000 m Co 2 - -
190 - 17 144 Bobines 2 - -
180 - 16 20000 m Co 2 - -

ISABOB

Mã màu hiện có: 0003 = trắng; 0020 = đen

Loại lõi cuộn:

  • Co

  • FS/KS

  • XW

  • SSP

Ứng dụng chính:

  • Chỉ suốt

Ứng dụng khác:

Isa and Isabob are polyester bobbin threads and represent AMANN’s bobbin thread range for machine embroidery.

The bobbin thread Isa combines excellent thread running properties, high strength and large bobbin volumes.

The bobbin thread Isabob provides outstanding unwinding properties, long running lengths and all benefits of prewound bobbin threads.

Isa and Isabob are used as bobbin threads, especially in the apparel, shoes & accessories and home interior sector.