Isa Texlight

Isa Texlight

Chỉ thêu có khả năng phát sáng trong tối

Nguyên liệu thô:
  • PBT (Polybutylene terephthalate) / PP (Polypropylene)
Cấu trúc sợi:
  • Continuous filament
Thuộc tính sản phẩm:
  • chỉ thêu có khả năng phát sáng
  • phát sáng trong tối
  • cho các hiệu ứng đặc biệt, ví dụ như quần áo ngủ của trẻ em hoặc quần áo mặc trong quán bar

Ứng dụng chính:

  • Phát sáng trong tối

Ứng dụng khác:

Kích cỡ Số Tex Độ dài Số lượng màu Kích cỡ kim nhỏ nhất theo chuẩn Nm Kích cỡ kim nhỏ nhất
40 30 800 m FS 1 70 10

Mã màu hiện có: 1260 = màu trắng

Loại lõi cuộn:

  • Co

  • FS/KS

  • XW

  • SSP