Serafil Automotive WRe
Serafil Automotive WRe
Serafil Automotive WRe

Serafil Automotive WRe

Polyester continuous filament

 • WRe = water-repellent and eco-friendly
 • không có hóa chất độc hại
 • để đóng cửa thấm nước và các đường may trang trí
 • Độ bền màu tuyệt vời với ánh sáng nhân tạo ở nhiệt độ cao
 • Độ bền đường may cao
 • Hiệu suất may tốt với ngoại quan đường may hoàn hảo
Kích cỡ Số Tex Độ dài Số lượng màu Kích cỡ kim (theo chuẩn Nm) Kích cỡ kim số
10 270 1000 m FS theo yêu cầu 180-220 24-26
10 270 300 m FS theo yêu cầu 180-220 24-26
15 210 450 m FS theo yêu cầu 150-180 23-24
20 135 600 m FS theo yêu cầu 120-140 19-22

Loại lõi cuộn:

 • Co

 • FS/KS

 • XW

 • SSP

Ứng dụng chính:

 • Hệ thống che nắng