Oxcel

Oxcel

Chỉ may hàng đầu cho sản xuất đệm túi khí

Nguyên liệu thô:
 • Polyamide 6.6
Cấu trúc sợi:
 • Continuous filament, bonded
Thuộc tính sản phẩm:
 • An toàn là ưu tiên hàng đầu: sản phẩm dẫn đầu về sản xuất đệm túi khí
 • Hiệu suất may vượt trội
 • Sản phẩm hoàn hảo cho ứng dụng may đa hướng
 • Độ bền đường may cao
 • Độ bền nhiệt độ và ma sát cao

Ứng dụng chính:

 • Túi khí

Ứng dụng khác:

Kích cỡ Số Tex Độ dài Số lượng màu Kích cỡ kim nhỏ nhất theo chuẩn Nm Kích cỡ kim nhỏ nhất
13 260 1000 m FS theo yêu cầu 180 24
13 260 2000 m FS theo yêu cầu 180 24
20 175 3000 m FS theo yêu cầu 140 22
20 175 4500 m FS theo yêu cầu 140 22
30 112 2500 m FS theo yêu cầu 130 21
30 112 5000 m FS theo yêu cầu 130 21
40 85 3500 m FS theo yêu cầu 110 18
60 57 5000 m FS theo yêu cầu 100 16
80 39 9000 m FS theo yêu cầu 90 14

Loại lõi cuộn:

 • Co

 • FS/KS

 • XW

 • SSP