Lifecycle или Recycled.
Устойчивите шевни и бродировъчни конци на AMANN

AMANN разработва продукти по целенасочен начин, за да ги направи не само по-устойчиви, но и по-щадящи околната среда чрез използването на подбрани рециклирани и естествени материали. Cradle to Cradle Certified® означава последователно, непрекъснато управление на рециклирането, при което не се генерират отпадъци, тъй като продуктите Cradle to Cradle Certified® циркулират в затворени цикли. Натиснете тук за допълнителна информация относно сертифицирането Cradle to Cradle.

Продуктовата ни линия Lifecycle позволява на нашите клиенти да имат циркулярни потоци от технически или биологични материали. Шевните и бродировъчни конци от линията Recycled са направени от 100% висококачествени рециклирани материали и имат почти същите качествени характеристики като нашата отлична гама продукти, например по отношение на опън до скъсване, устойчивост на претриване и поведение при шиене.

Покритието на нашите шевни конци също се оптимизира систематично. Например, при производството на водоотблъскващи шевни конци, заменяме вредните за околната среда перфлуоровъглероди (PFC) с екологично съвместими алтернативи. Нашето екологично WRe покритие се предлага за Saba WRe, Serafil WRe, Onyx WRe и Serabraid WRe. Като глобално оперираща компания, AMANN също се фокусира върху устойчиви, честни и безопасни производствени процеси в световен мащаб. Присъединихме се към Глобалния договор на ООН и сертифицираме нашите производствени обекти съгласно Глобалния стандарт за рециклирани продукти (GRS).

Продуктовата линия Lifecycle на AMANN –
Cradle to Cradle Certified®️ Gold

Всяка година в света се генерират приблизително 92 милиона тона текстилни отпадъци (източник: Global Fashion Agenda & the Boston Consulting Group 2019). За да противодействаме на глобалните текстилни отпадъци и да изпълним отговорността си към околната среда, разработихме нашата линия Lifecycle въз основа на принципа на последователно, непрекъснато управление на рециклирането, известно още като Cradle to Cradle®. Продуктите Cradle to Cradle Certified® получават сертификат въз основа на тяхното представяне в пет основни области на устойчивост: здраве на материалите, циркулярност на продукта, чист въздух и защита на климата, управление на водата и почвата и социална справедливост. Продуктите Cradle to Cradle Certified® или се връщат в биологични цикли като биологични хранителни вещества, или непрекъснато се държат в технически цикли като технически хранителни вещества, тоест не се произвеждат отпадъци! Следователно шевните и бродировъчни конци на AMANN Lifecycle могат да бъдат 100% компостирани или 100% преработени. Този ресурсоспестяващ процес има огромно положително въздействие върху околната среда, без да се отразява на качеството на продукта. Всички продукти от жизнения цикъл са Cradle to Cradle Certified®️ Gold.

Продуктовата линия Recycled на AMANN –
изработени от 100% рециклирани суровини

Шевните и бродировъчни конци от нашата линия Recycled са призведени от 100% рециклирани материали. Продуктите от линията Recycled имат почти същите висококачествени характеристики като съответните им сестрински продукти от стандартната гама на AMANN. Всички продукти от нашата рециклирана линия са GRS сертифицирани. Ще намерите всички GRS сертификати в Центъра за изтегляне на нашия уебсайт.

Висококачествени шевни и бродировъчни конци, произведени по изцяло природо-съобразен и пестящ ресурси начин

БЕЗ ВРЕДНИ
СУБСТАНЦИИ

Халогенни разтворители и флуороорганични съединения като PFOA / PFOS, и други ограничени вещества не са включени в нашите продукти съгласно ZDHC.

СЕРТИФИЦИРАНИ
ПО OEKO-TEX®

Всички продукти на AMANN са сертифицирани съгласно стандарт STANDARD 100 от OEKO-TEX®, голяма част дори и според много по-строгите критерии от допълнение 6.

СЪОТВЕТСТВИЕ
С REACH

Спазваме европейския регламент за химикали REACH за защита на човешкото здраве и околната среда.

ПОВЕЧЕ
РЕЦИКЛИРАНЕ

За пластмасовите и картонени тела на конците и пакетирането им разчитаме изключително на рециклируеми или рециклирани материали.

Ще се радваме да се свържем с вас.

Контакти