K-tech
K-tech
K-tech

K-tech

Para-aramid Kevlar® DuPont™ nić z włókien szapowych

  • specjalna para-aramidowa nić spełniająca wysokie wymagania ochrony przed przecinaniem, ogniem i żarem
  • odporność na stałą temperaturę wynoszącą ok. 170°C
  • temperatura rozkładu wynosząca ok. 425°C
  • zachowanie podczas spalania przetestowane zgodnie z normą DIN EN ISO 15025
Grubość niciMasa liniowa (tex) Wielkość nawoju Liczba kolorówRozmiar igły (Nm)Rozmiar igły (Nr))
35803000 m 1 120-140 19-22
50603000 m 1 110-130 18-21
75405000 m 1 100-120 16-19

"Uwaga: Ze względu na wrażliwość para-aramidu na promieniowanie UV zalecamy przechowywanie nici w czarnych plastikowych woreczkach. Dłuższa ekspozycja na działanie promieni UV powoduje zażółcenie i zmniejszenie wytrzymałości na rozciąganie. Z tego powodu nie rekomendujemy stosowania tego produktu w aplikacjach zewnętrznych.

 

DuPont ™ i Kevlar® / Nomex® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi E.I. duPont de Nemours and Company."

Legenda:

  • Co

  • FS/KS

  • XW

  • SSP

Główne zastosowanie:

  • Odzież ochronna

K-tech wykonany jest z włókien szapowych para-aramidu Kevlar® DuPont™

K-tech jest para-aramidową specjalistyczną nicią szwalniczą przeznaczoną do zastosowań wymagających najwyższej ochrony przed przecięciem czy gorącem (żarem). K-tech wykazuje odporność na stałą temperaturę w granicach 170°C. Temperatura rozkładu wynosi około  425°C.

Badanie palności nici K-tech zostało przeprowadzone zgodnie z DIN EN ISO 15025.

K-tech jest specjalistyczną nicią szwalniczą do szycia odzieży ochronnej, czy odzieży chroniącej przed gorącem i żarem. Poza tym nić K-tech znajduje zastosowanie jako nić do szycia rękawic ochronnych, nić do szycia kamizelek kuloodpornych ( np. dla policji), czy też jako nić do szycia wyrobów chroniących przed przecięciem ( np. spodnie dla drwali i pilarzy).