Primul raport privind durabilitatea elaborat de AMANN - citiți acum

Stimați clienți și parteneri,

Gândirea și acțiunile orientate spre mediu și societate sunt înscrise în ADN-ul nostru. În calitate de companie care desfășoară activități la nivel mondial, AMANN își asumă, în mod ferm, responsabilitatea pentru clienți, angajați, societate și mediu.

Rețeaua pentru Pactul Global din Germania descrie Pactul global al Organizației Națiunilor Unite ca fiind „cea mai amplă și cea mai importantă inițiativă la nivel mondial pentru o guvernanță corporativă responsabilă. Fiind elaborat pe baza celor 10 principii universale și a obiectivelor de dezvoltare durabilă, urmărește viziunea de creare a unei economii mondiale durabile și favorabile incluziunii, care să le aducă beneficii tuturor oamenilor, comunităților și piețelor - în prezent și în viitor.”

Ne exprimăm plăcerea deosebită de a publica astăzi primul nostru Raport privind durabilitatea:

Raportul AMANN privind durabilitatea (în limba engleză)
Raportul AMANN privind durabilitatea (în limba germană)

 

With kind regards
Your AMANN Group