Báo cáo Phát triển bền vững đầu tiên của AMANN - xem tại đây

Kính thưa quý khách hàng và đối tác,

Tư duy và hành động vì sinh thái và xã hội luôn được lồng ghép trong triết lý hoạt động của công ty chúng tôi. Là một công ty toàn cầu, AMANN chắc chắn phải đảm nhận trách nhiệm đối với khách hàng, nhân viên, xã hội và môi trường.

Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu của Đức đã tuyên bố rằng: Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc là "sáng kiến lớn nhất và quan trọng nhất thế giới về quản trị doanh nghiệp có trách nhiệm. Dựa trên 10 nguyên tắc chung và các Mục tiêu Phát triển Bền vững, Hiệp ước này theo đuổi tầm nhìn về một nền kinh tế toàn cầu tích hợp  và bền vững vì lợi ích của tất cả mọi người, cộng đồng và thị trường - hôm nay và trong tương lai.

Chúng tôi rất hân hạnh được xuất bản Báo cáo Bền vững đầu tiên của chúng tôi vào ngày hôm nay:

 

Báo cáo Bền vững của AMANN (tiếng Anh)
Báo cáo Bền vững của AMANN (tiếng Đức)

 

Trân trọng

Tập đoàn AMANN