Най-новият доклад за устойчивост на AMANN – сега и на китайски език

Уважаеми клиенти и партньори,

Всички световни новини напоследък са ситуативно запълнени с темата за вируса Covid 19. Въпреки това бихме искали да продължим да се посвещаваме на друга изключително важна тема и затова се радваме да съобщим, че току-що публикувахме най-новия си доклад за устойчивост. Като глобалнa компания, AMANN поема отговорност за клиентите, служителите, обществото и околната среда, поради което бихме искали да споделим нашето екологично и социално мислене с вас и през 2020 г.

Този доклад съдържа нашия ангажимент към принципите на Глобалния договор на ООН, както и  успехите ни за устойчивост, KPI и цели.

Можете да откриете последния доклад за устойчивост на AMANN на китайски език тук:

AMANN Sustainability Report (Chinese)

Немската и английската версия на доклада за устойчивост все още са достъпни чрез следните връзки:

AMANN Sustainability Report (English)
AMANN Sustainability Report (German)

С уважение:
Your AMANN Group