Lifecycle nebo Recycled.
Udržitelné šicí a vyšívací nitě AMANN

AMANN vyvíjí cíleně produkty, aby je díky vybraným recyklovaným a přírodním materiálům udělal nejen udržitelnými, nýbrž i nastavil cestu pro Cradle to Cradle® certifikaci. Cradle to Cradle Certified®, od kolébky po kolébku, značí konsekvenční průchozí end-to-end cirkulační ekonomiku bez odpadů, protože produkty Cradle to Cradle® jsou buď recyklovány jako biologické živiny do biologických cyklů, nebo udrženy jako technické živiny nepřetržitě v technických cyklech. Kliknutím sem získáte další informace o certifikaci Cradle to Cradle®.

Naše produktová řada Lifecycle umožňuje našim zákazníkům kruhové toky technického nebo biologického materiálu. Naše šicí nitě a vyšívací nitě z řady Recycled se skládají ze 100% vysoce kvalitních recyklačních materiálů a mají téměř stejné vlastnosti jako u našich vysoce kvalitních produktů, např. pokud jde o odolnost proti přetrhu, otěruvzdornost a šicí vlastnosti.

Doúprava našich šicích nití je také speciálně optimalizována. Takže nahrazujeme např. při výrobě vodoodpudivých šicích nití, ekologicky škodlivéh perfluorcarbon (PFC) prostřednictvím alternativ šetrných k životnímu prostředí. Nová ekologická doúprava WRe je k dispozici pro modely Saba WRe, Serafil WReOnyx WRe a Serabraid WRe. Jako globální společnost se AMANN také zaměřuje na udržitelné, spravedlivé a bezpečné výrobní procesy po celém světě. Připojili jsme se k UN Global Compact a certifikovali naše výrobní závody podle Global Recycled Standard (GRS).

Produktová řada AMANN Lifecycle -
Cradle to Cradle Certified® Gold

Každý rok se na celém světě vyprodukuje přibližně 92 milionů tun textilního odpadu (zdroj: Global Fashion Agenda a Boston Consulting Group 2019). Abychom čelili záplavě globálního textilního odpadu a spravovali naši zodpovědnost vůči životnímu prostředí, vyvíjíme příze naší řady Lifecycle podle principu stálé kontinuální cirkulační ekonomiky nazývané také Cradle to Cradle®. Certifikát Cradle to Cradle Certified® se uděluje výrobkům na základě jejich výkonnosti v pěti kritických oblastech udržitelnosti: Zdraví materiálů, oběhovost výrobků, čistota ovzduší a ochrana klimatu, hospodaření s vodou a půdou a sociální spravedlnost. Produkty Cradle to Cradle® mohou být buď vráceny do biologických cyklů jako biologické živiny, nebo mohou být průběžně uchovávány jako technické živiny v technických cyklech, takže nevzniká žádný odpad! Šicí nitě AMANN Lifecycle mohou být 100% kompostovány nebo 100% recyklovány. Tento proces šetřící zdroje má nejen pozitivní dopad na životní prostředí, ale také na kvalitu produktů. Všechny produkty Lifecycle jsou Cradle to Cradle Certified® Gold.

Produktová řada AMANN Recycled -
100% vyrobeno z recyklovaných surovin

Šicí a vyšívací nitě naší řady Recycled jsou vyrobeny ze 100% recyklovaných materiálů. Mají téměř stejné vysoce kvalitní vlastnosti odpovídajících sesterských produktů ze standardní řady AMANN. Všechny výrobky z naší řady Recycled jsou k dispozici s certifikací GRS. Všechny certifikáty GRS naleznete v downloadcentru na našich webových stránkách.

Vysoce kvalitní šicí a vyšívací nitě jsou vyráběny způsobem šetrným k životnímu prostředí a šetrným ke zdrojům

ŽÁDNÉ
ZNEČIŠŤOVAČE

Halogenová rozpouštědla, organofluorinové sloučeniny jako PFOA / PFOS a další omezené látky podle ZDHC nejsou součástí našich produktů.

CERTIFIKOVANÝ
OEKO-TEX®

Všechny výrobky AMANN jsou certifikovány na STANDARD 100 společností OEKO-TEX®, velká část i podle ještě přísnějších kritérií uvedených v dodatku 6.

DODRŽOVÁNÍ
REACH

Dodržujeme evropské nařízení o chemických látkách REACH pro ochranu lidského zdraví a životního prostředí.

VÍCE
RECYKLACE

Také používáme recyklovatelné nebo recyklované materiály pro naše nosiče příze a obaly.

Těšíme se na Váš kontakt.

Kontakt

The sustainable product range of the AMANN Group consists of the RECYCLED line and the LIFECYCLE line. All products from the LIFECYCLE line are Cradle to Cradle Certified® Gold and can be fully recycled. Cradle to Cradle Certified® stands for a consistent, continuous recycling management, in which no waste is generated, since the Cradle to Cradle® products can either be returned to biological cycles as biological nutrients or can be continuously kept in technical cycles as technical nutrients. The sustainable LIFECYCLE line currently consists of Lifecycle Polyamide, the first recycled polyamide sewing thread.

 

The sustainable AMANN sewing threads and embroidery threads from the RECYCLED line are made of 100% high-quality recycled materials and have almost the same quality characteristics as the high-quality range products, e.g. in terms of breaking strength, abrasion resistance and sewability. The sustainable RECYCLED line currently consists of Saba Recycled, a polyester/polyester core spun thread made from 100% recycled PET bottles and Sabatex Recyled, a bulk yarn made from texturised polyester continuous filament, which is also made from 100% recycled PET bottles.

The finish of the AMANN sewing threads is also systematically optimised. For example, in the production of water-repellent sewing threads, AMANN replaces environmentally harmful perfluorocarbons (PFCs) with environmentally compatible alternatives. The new eco-friendly WRe finish is available for Saba WRe, Serafil WRe, and Onyx WRe. As a globally operating company, AMANN also focuses on sustainable, fair and safe production processes worldwide. Consequently, AMANN has joined the UN Global Compact and certifies its production sites according to the Global Recycle Standard.

AMANN sewing threads and embroidery threads are produced in an environmentally friendly and resource-saving way. AMANN does not use harmful substances such as halogen solvents, fluoro-organic compounds such as PFOA / PFOS and other restricted substances according to ZDHC. All AMANN products are certified according to STANDARD 100 by OEKO-TEX®, a large part even according to the even stricter criteria of appendix 6. Furthermore, AMANN complies with the European chemical regulation REACH for the protection of human health and the environment. Last but not least, AMANN also relies exclusively on recyclable or recycled materials for its thread carriers and packaging.