A RACE WE CAN WIN: Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłasza AMANN Group jednym z 50 najlepszych liderów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu!

Nici szwalnicze znajdują się wszędzie. Są stosowane w większości branż i można je znaleźć we wszystkich rodzajach produktów. Jednak każdego roku na całym świecie generowanych jest około 92 milionów ton odpadów tekstylnych, z których tylko niewielki procent jest skutecznie poddawany recyklingowi , reszta zaś trafia do spalania lub na wysypiska śmieci.

Jesteśmy świadomi potrzeby ciągłego zrównoważonego rozwoju w przemyśle, dlatego staliśmy się pionierami w zakresie wprowadzania pozytywnych zmian w całej branży. Już na początku 2019 roku przystąpiliśmy do United Nations Global Compact.

W tym roku Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) wyznaczyła 50 liderów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu.
Jesteśmy niezwykle dumni, że AMANN został wybrany jako wzór do naśladowania w przemyśle tekstylnym.

ONZ stworzyła film, który ilustruje zaangażowanie AMANN w zrównoważony rozwój i ochronę klimatu.

Można go obejrzeć na kanale AMANN YouTube: youtu.be/FI8J5o7XzRYWięcej na temat 50 najlepszych liderów ONZ w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i klimatu możesz dowiedzieć się na stronie www.50climateleaders.com