MỘT GIAI ĐOẠN CHÚNG TÔI CÓ THỂ THẮNG: LHQ công bố AMANN là một trong 50 Nhà lãnh đạo về Khí hậu & Bền vững!

Chỉ khâu ở khắp mọi nơi. Nó được sử dụng trong hầu hết các ngành công nghiệp và có thể được tìm thấy trong tất cả các loại sản phẩm. Tuy nhiên, mỗi năm có khoảng 92 triệu tấn chất thải dệt may được tạo ra trên toàn cầu, trong đó chỉ một tỷ lệ nhỏ được tái chế một cách hiệu quả - phần còn lại được đốt hoặc chôn lấp.

Chúng tôi nhận thức được sự cần thiết của sự bền vững hơn trong ngành và là những cách tiên phong để tạo ra sự thay đổi tích cực trong toàn ngành. Do đó, chúng tôi đã tham gia Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc vào đầu năm 2019.

Liên hợp quốc (LHQ) đã đề cử 50 nhà lãnh đạo trong lĩnh vực bền vững và bảo vệ khí hậu. Chúng tôi rất tự hào khi AMANN được chọn làm hình mẫu trong ngành dệt may.

LHQ đã sản xuất một video để minh họa cam kết của AMANN đối với tính bền vững và bảo vệ khí hậu.
Xem nó trên kênh AMANN YouTube: youtu.be/FI8J5o7XzRY 

Bạn có thể tìm hiểu thêm về TOP 50 Nhà lãnh đạo về Khí hậu & Bền vững của LHQ qua https://www.50climateleaders.com/