A RACE WE CAN WIN: Organizace spojených národů vyhlašuje skupinu AMANN jako jednoho z TOP 50 vůdců v oblasti udržitelnosti a klimatu!

Používá se ve většině průmyslových odvětví a lze ji nalézt ve všech druzích produktů. Každý rok se však po celém světě vyprodukuje přibližně 92 milionů tun textilního odpadu, z čehož se pouze malé procento efektivně recykluje - zbytek končí spálením nebo na skládkách.

Jsme si vědomi potřeby větší udržitelnosti v tomto odvětví a jsme průkopníkem způsobů, jak dosáhnout pozitivních změn v tomto odvětví. Proto jsme již na začátku roku 2019 vstoupili do globálního paktu OSN.

Letos Organizace spojených národů (OSN) nominovala 50 lídrů v oblasti udržitelnosti a ochrany klimatu. Jsme velmi hrdí na to, že společnost AMANN byla vybrána jako vzor v textilním průmyslu.

OSN vytvořila video, které ilustruje závazek AMANN k udržitelnosti a ochraně klimatu.
Můžete jej sledovat na kanálu AMANN na YouTube: youtu.be/FI8J5o7XzRY

Více o TOP 50 OSN předních společnostech v oblasti udržitelného rozvoje a klimatu se můžete dozvědět na https://www.50climateleaders.com/