AMANN Индия получава наградата CITI за устойчивост на текстила за 2024 г. за "Най-добри устойчиви практики в търговията на дребно"

AMANN Sewing Embroidery Threads Pvt. Ltd., Индия спечели наградата CITI Textile Sustainability Award 2024 за "Най-добри устойчиви практики в търговията на дребно"! 

Г-н Шри Пиюш Гоял, почетен министър на текстила, търговията и промишлеността, въпросите на потребителите и храните и общественото разпределение на Съюза, връчи наградата на г-н Санджив Гревал, регионален бизнес директор на AMANN за Югозападна Азия и Близкия изток, по време на празнично тържество в Делхи.  
AMANN Индия беше наградена за своите "прозрачни и въздействащи практики за устойчивост със значителни постижения в намаляването на отпадъците, използването на вода и намаляването на емисиите на CO2 в дейността си. Компанията поставя еталон за отчитане на устойчивостта за индустрията", както е посочено в CITI Textile Sustainability Awards 2024. 

Много се гордеем с това невероятно постижение.