AMANN Ấn Độ nhận Giải thưởng Dệt may Bền vững CITI 2024 cho "Thực hành Bán lẻ Bền vững Tốt nhất"

AMANN Chỉ thêu Pvt. Ltd, Ấn Độ đã giành được Giải thưởng Dệt may Bền vững CITI 2024 cho "Thực hành Bán lẻ Bền vững Tốt nhất!"

Ông Shri Piyush Goyal, Bộ trưởng Liên minh Dệt may, Thương mại & Công nghiệp, Vấn đề Người tiêu dùng và Thực phẩm & Phân phối Công cộng đã trao giải thưởng cho ông Sanjeev Grewal, Giám đốc Kinh doanh Khu vực Tây Nam Á và Trung Đông của AMANN trong lễ kỷ niệm tại Delhi.
AMANN Ấn Độ đã được khen thưởng vì "các hoạt động bền vững minh bạch và có tác động với những thành tựu đáng kể trong việc giảm chất thải, sử dụng nước và giảm phát thải CO2 trong hoạt động của mình. Công ty đặt ra tiêu chuẩn cho báo cáo bền vững cho ngành" như đã nêu trong Giải thưởng Dệt may Bền vững CITI 2024.

Chúng tôi rất tự hào về thành tích tuyệt vời này.