Подкрепа за основното училище Erligheim-Hofen

Целта на фондация Hanns A. Pielenz включва, наред с другото, подкрепа на изкуството и образованието. Поради това беше естествено фондацията да подкрепи искането на началното училище Erligheim-Hofen, и да направи възможно чрез дарение театралното представление „Корици на книги, листове и букви“.

     

След необикновената учебна година, голямото желание на училището беше да я приключи, гледайки забавна и образователна театрална пиеса за създаването на книга заедно с всички ученици.