Последният доклад за устойчивост на AMANN е публикуван - прочетете го сега!

Уважаеми клиенти и партньори,

Всички световни новини напоследък са ситуативно запълнени с темата за вируса Covid 19. Въпреки това бихме искали да продължим да се посвещаваме на друга изключително важна тема и затова сме доволни, че току-що публикувахме последния си доклад за устойчивост. Като глобалнa компания, AMANN поема отговорност за клиентите, служителите, обществото и околната среда, поради което бихме искали да споделим нашето екологично и социално мислене с вас и през 2020 г.

Този доклад съдържа нашия ангажимент към принципите на Глобалния договор на ООН, както и  успехите ни за устойчивост, KPI и цели.

Научете повече в настоящия ни доклад за устойчивост:

AMANN Sustainability Report (English)

AMANN Sustainability Report (German)

С уважение,
Your AMANN Group