Naše nejnovější zpráva o udržitelnosti AMANN je zveřejněna - přečtěte si ji nyní!

Vážení zákazníci a partneři,

v dnešním světě jsou všechny zprávy situačně naplněny tématem Corony. Přesto bychom se chtěli nadále věnovat dalšímu velmi důležitému tématu, a proto jsme rádi, že jsme právě zveřejnili naši nejnovější zprávu o udržitelnosti. Jako globálně fungující společnost AMANN přirozeně přebírá odpovědnost za zákazníky, zaměstnance, společnost a životní prostředí, a proto bychom se s vámi chtěli podělit o naše ekologické a sociální myšlení a jednat s vámi také v roce 2020.

Tato zpráva obsahuje náš závazek dodržovat zásady globální dohody OSN a naše úspěchy v udržitelnosti, KPI a cíle.

Další informace naleznete v naší současné zprávě o udržitelnosti:

Zpráva o udržitelnosti AMANN (anglicky)

Zpráva o udržitelnosti AMANN (německy)

S přátelským pozdravem
AMANN Group