Публикуван е последният ни доклад за устойчивост на AMANN - прочетете го сега!

Уважаеми клиенти и партньори, 

като глобална компания AMANN носи отговорност към клиентите, служителите, обществото и околната среда. 

Дори и в настоящите трудни времена на пандемията Covid 19, ние оставаме ангажирани с нашите цели и ценности и ще продължим да развиваме темата за устойчивостта.

Прочетете за нашите мерки, успехи и цели в областта на устойчивото развитие в новия ни доклад за устойчивостта на AMANN.

Доклад за устойчивост на AMANN на английски език
Доклад за устойчивост на AMANN на немски език


Бъдете здрави!