Báo cáo Phát triển bền vững mới nhất của AMANN đã được phát hành!

Kính gửi Quý Khách Hàng và Đối Tác,

Là một công ty toàn cầu, bên cạnh phát triển hoạt đông kinh doanh, chúng tôi luôn quan tâm đến phát triển con người, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Ngay cả trong giai đoạn khó khăn vì đại dịch Covid-19, chúng tôi vẫn cam kết các giá trị và mục tiêu của công ty chúng tôi và sẽ tiếp tục tiên phong trong các chủ đề về phát triển bền vững.

Vui lòng truy cập vào Báo cáo Phát triển bền vững mới nhất của AMANN tại đường dẫn dưới đây để xem các chỉ số, những thành công cũng như mục tiêu về phát triển bền vững của công ty chúng tôi .

AMANN Sustainability Report English
AMANN Sustainability Report German


Hãy giữ gìn sức khỏe!