Вече е налична нова брошура „Външни приложения“!

Уважаеми клиенти и партньори,

Слънцето, вятърът и дъждът стресират външния текстил изключително много, което често се подценява. Различните климатични влияния - като UV лъчи, влага, киселинен дъжд, както и озон, азотен оксид или мръсотия - показват, че има нужда от продукти с технически характеристики, които остават непроменени след много години на излагане на тези фактори.

Новата брошура AMANN Outdoor Applications, която се предлага сега, е посветена на тази тема. Наред с други неща, брошурата представя продуктите, препоръчани от AMANN за външни приложения и представя процедурата за изпитване на атмосферни влияния в съответствие с ISO 4892-1 и ISO 4892-2.

Уеб версиите на брошурата могат да бъдат изтеглени чрез следните връзки:

AMANN Външни приложения английски
AMANN Външни приложения на английски (американска версия)
AMANN Външни приложения китайски
AMANN Външни приложения немски език

С най-добри пожелания
AMANN Group