Nyní je k dispozici nová brožura „Outdoor Applications“!

Vážení zákazníci a partneři,

Slunce, vítr a déšť stresují extrémně venkovní textilie, což je často podceňováno. Různé klimatické vlivy - jako jsou UV paprsky, vlhkost, kyselé deště stejně jako ozon, oxid dusičitý nebo nečistoty - ukazují, že existuje potřeba produktů s technickými vlastnostmi, které zůstanou po mnoha letech vystavení těmto faktorům nezměněny.

Tomuto tématu je věnována nová brožura Venkovní aplikace AMANN, která je nyní k dispozici. Brožura mimo jiné představuje produkty doporučené společností AMANN pro venkovní aplikace a zavádí postup zkoušek povětrnostních vlivů podle ISO 4892-1 a ISO 4892-2.

Webové verze brožury si můžete stáhnout z následujících odkazů:

AMANN Outdoor Applications angličtina
AMANN Outdoor Applications angličtina (US verze)
AMANN Outdoor Applications čínština
AMANN Outdoor Applications němec

S pozdravem
AMANN Group