[Inhalt: Tschechisch]

Průkopnický Vietnam - Rozšíření místní výroby pro automobilový průmysl

AMANN vyrábí své vysoce kvalitní šicí a vyšívací nitě ve Vietnamu již 5 let.
Nyní dochází k rozšiřování výrobního závodu v Tamkách, abychom byli schopni dodávat zákazníkům z automobilového průmyslu krátké dodací lhůty a prvotřídní produkty. Kromě rozšíření oblasti skaní a bondýrování, a skladu hotových výrobků se staví také nová laboratoř QA.

Oficiální „obřad založení“ se uskutečnil 21. června. Slavnostní zahájení stavby je důležitým krokem v procesu výstavby a je náležitě oslavováno jako symbolické gesto se všemi zúčastněnými stranami.
Nové zařízení by mělo být uvedeno do provozu na začátku roku 2025.