Szczyt młodzieży: Przyszłość mody w szkole

W dniach 26 - 27 września, szczytem dla młodzieży, poświęconym 17 celom zrównoważonego rozwoju United Nations (SDG), zakończył się projekt “FUTURE FASHION at School" (tłum. “Przyszłość mody w szkole”). Szczyt zatytułowany był "FUTURE FASHION AT SCHOOL: Możemy dokonać zmiany".

W trakcie wydarzenia skoncentrowano się na tematach świadomej konsumpcji i zrównoważonych tekstyliów.
Oprócz interesujących wystąpień, szczyt obejmował szereg warsztatów, wykładów, wystaw i program wsparcia uwzględniający teatr, muzykę i film. Ponadto zaprezentowano wyniki szkół uczestniczących w projekcie "FUTURE FASHION at School".

Aplikanci AMANN Group mieli własne stoisko informacyjne oraz uczestniczyli w warsztatach!

Fundacja Hanns A. Pielenz w 2018 roku sponsorowała poprzedni projekt nazwany "Global Learning" (tłum. nauka globalna). W ramach tego projektu uczniowie 10 szkół uczestniczyli w szkoleniu z zakresu zrównoważonej konsumpcji mody ( jeden z celów SDGs) oraz zmotywowani zostali by rozpocząć własne działania w zakresie zrównoważonej mody.

Oczywistym jest, że Fundacja Hanns A. Pielenz wspierała również szczyt młodzieży!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za tworzenie tego wspaniałego i inspirującego wydarzenia!