Младежка среща на върха: Бъдещата мода в училище

От 26 до 27 септември проектът "БЪДЕЩА МОДА в училище" завърши с младежка среща на върха във връзка със 17-те цели за устойчиво развитие на ООН (SDG). Срещата беше озаглавена: „БЪДЕЩА МОДА В УЧИЛИЩЕ: Можем да направим промяна“.

Събитието беше фокусирано върху съзнателното потребление и устойчивия текстил. Освен интересни изказвания, на срещата на върха имаше различни работилници, лекции, изложби и поддържаща програма, която включваше театър, музика и филми. Също така бяха представени резултатите от участващите училища на „БЪДЕЩА МОДА в училище“.

Студентите на AMANN Group имаха собствен информационен щанд и участваха в работилниците!

Фондация Ханс А. Пиленц вече спонсорира предишния проект, наречен „Глобално обучение“ през 2018 г. В рамките на този проект ученици от десет училища бяха обучени за устойчиво потребление на мода (една от 17-те ЦУР) и мотивирани да стартират свои собствени устойчиви модни проекти.

Беше логично фондацията Ханс А. Пиленц да подкрепи и младежката среща на върха!