Summit mládeže: Budoucí móda ve škole

Ve dnech 26. až 27. září skončil projekt „BUDOUCÍ MÓDA ve škole“ summitem mládeže o 17 cílech OSN v oblasti udržitelného rozvoje (SDG). Summit byl nazván: „BUDOUCÍ MÓDA NA ŠKOLĚ: Dokážeme udělat rozdíly“.

Akce se zaměřila na vědomou spotřebu a udržitelný textil. Summit kromě zajímavých projevů zahrnoval řadu workshopů, přednášek, výstav a doprovodného programu, který zahrnoval divadlo, hudbu a film. Dále byly prezentovány výsledky zúčastněných škol „BUDOUCÍ MÓDA ve škole“.

Učni skupiny AMANN měli vlastní informační stánek a zúčastnili se workshopů!

Nadace Hanns A. Pielenz již sponzorovala předchozí projekt s názvem „Globální učení“ v roce 2018. V rámci tohoto projektu byli studenti z deseti škol vyškoleni v oblasti udržitelné módy (jedna ze 17 SDG) a byli motivováni k zahájení vlastních udržitelných módních projektů.

Bylo logickým krokem, že nadace Hanns A. Pielenz také podpořila summit mládeže!

Děkujeme všem účastníkům za tuto skvělou a inspirativní akci!