Wsparcie SOS Wioski Dziecięce Bangladesz

Założona w 1949 roku SOS Wioski Dziecięce jest największą na świecie organizacją non-profit zajmującą się opieką nad osieroconymi, porzuconymi i innymi bezbronnymi dziećmi. Poprzez programy wsparcia i opieki nad rodzinami, ośrodki medyczne, szkoły i akcje pomocy w nagłych wypadkach, SOS Wioski Dziecięce wpływają na życie milionów dzieci i rodzin. SOS Children's Villages tworzy nowy dom dla osieroconych, opuszczonych i innych bezbronnych dzieci w 135 krajach, w tym w Bangladeszu. SOS Wioski Dziecięce Bangladesz to niezależna, pozarządowa, społeczna organizacja, która od 1972 roku zapewnia rodzinną opiekę nad dziećmi w potrzebie. AMANN Bangladesz wsparł niedawno projekt poprzez przekazanie laptopów młodym ludziom będącym pod opieką tej organizacji. Dowiedz się więcej o SOS Wioski Dziecięce Bangladeszu na stronie: www.sos-bangladesh.org.