Hỗ trợ của Làng trẻ em SOS Bangladesh

Được thành lập vào năm 1949, Làng trẻ em SOS là tổ chức phi lợi nhuận lớn nhất trên thế giới chuyên chăm sóc trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi và các trẻ em dễ bị tổn thương khác. Thông qua các chương trình hỗ trợ và chăm sóc gia đình, trung tâm y tế, trường học và các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp, Làng trẻ em SOS tác động đến cuộc sống của hàng triệu trẻ em và gia đình. Làng trẻ em SOS tạo ra một ngôi nhà mới cho trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi và các trẻ em dễ bị tổn thương khác ở 135 quốc gia bao gồm Bangladesh. SOS Children’s Village Bangladesh là một tổ chức xã hội độc lập, phi chính phủ, cung cấp dịch vụ chăm sóc tại gia đình cho trẻ em có nhu cầu từ năm 1972. AMANN Bangladesh gần đây đã hỗ trợ dự án bằng cách tặng máy tính xách tay cho những người trẻ đang được tổ chức chăm sóc. Tìm hiểu thêm về Làng trẻ em SOS Bangladesh qua: www.sos-bangladesh.org