Podpora SOS Children’s Villages Bangladesh

Společnost SOS Children’s Villages, založená v roce 1949, je největší neziskovou organizací na světě věnovanou péči o osiřelé, opuštěné a další zranitelné děti. Prostřednictvím programů podpory a péče o rodinu, zdravotnických středisek, škol a pomoci při mimořádných událostech ovlivňují SOS dětské vesničky život milionů dětí a rodin. SOS Children’s Villages vytváří nový domov pro osiřelé, opuštěné a další zranitelné děti ve 135 zemích včetně Bangladéše. SOS Children’s Villages Bangladesh je nezávislá nevládní sociální organizace, která poskytuje rodinnou péči o děti v nouzi od roku 1972. AMANN Bangladesh nedávno podpořila projekt darováním notebooků mladým lidem, kteří jsou v péči organizace. Více informací o SOS Children’s Villages Bangladesh najdete na: www.sos-bangladesh.org