Подкрепа на SOS Детски селища Бангладеш

Основана през 1949 г., SOS Детски селища е най-голямата организация с нестопанска цел в света, посветена на грижите за осиротели, изоставени и други уязвими деца. Чрез семейни програми за подкрепа и грижи, медицински центрове, училища и усилия за спешна помощ, SOS Детски селища оказват влияние върху живота на милиони деца и семейства. SOS Детски селища създава нов дом за осиротели, изоставени и други уязвими деца в 135 страни, включително Бангладеш. SOS Детски селища Бангладеш е независима, неправителствена, социална организация, която предоставя семейни грижи за деца в нужда от 1972 г. AMANN Bangladesh наскоро подкрепи проекта, като дари лаптопи на млади хора, които се грижат за организацията. Научете повече за SOS Детски селища Бангладеш чрез: www.sos-bangladesh.org