AMANN е първият производител на шевни и бродировъчни конци в света, който участва в Detox кампанията на Greenpeace

С кампанията си “Detox Our Future”, природозащитната организация Greenpeace започна световна програма за детоксикация на текстила. Особено внимание е отделено на използването на вредни химикали в текстилните производствени процеси, като например перфлуорирани химикали. Тези вредни химикали не са биоразградими и могат да бъдат открити в реки или други води.

В последствие, Hohenstein Laboratories са разработили доста стриктен каталог за тестване на STANDARD 100 от сертификат OEKO-TEX® (независим етикет за текстил, който е тестван за вредни вещества): изпитване съгласно допълнение 6. В сравнение с допълнение 4, което понастоящем се използва, с допълнение 6 граничните стойности на веществата са драстично затегнати.

Не е възможно да се разбере от логото на STANDARD 100 по OEKO-TEX®, дали продуктът е тестван съгласно изискванията на допълнение 6, или съгласно стандартните изисквания според Приложение 4. В такъв случай е необходим подробен преглед на сертификат STANDARD 100 по OEKO-TEX®. Досега изпитът съгласно Приложение 6 е на доброволна основа!

Тъй като AMANN Group се отнася сериозно към защитата на околната среда и потребителите, AMANN е първият производител на конци за шиене и бродиране, който участва в кампанията за Detox на Greenpeace и ще сертифицира почти всичките си продукти в съответствие с Приложение 6 в бъдеще. Като сертифициран доставчик, AMANN подпомага сертифицирането на STANDARD 100 по OEKO-TEX® съгласно Приложение 6 и за своите клиенти.

Новите сертификати могат да бъдат изтеглени тук.

Научете повече за кампанията “Detox Our Future” на Greenpeace:
http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/detox/

Прочетете повече за Sustainability@AMANN:
http://www.amann.org/company/responsibility/