Jako první výrobce šicích nití a přízí pro vyšívání se AMANN podílí na kampani organizace pro ochranu životního prostředí Greenpeace „Detox Our Future“

Organizace pro ochranu životního prostředí Greenpeace uvedla svojí detoxikační kampaní „Detox Our Future“ do života celosvětový program detoxikace pro textilie. V centru pozornosti zde stojí využití škodlivých chemikálií v textilním výrobním procesu jako např. perfluorované chemikálie, které se v životním prostředí neodbourávají a mimo jiné lze prokázat jejich přítomnost v řekách a vodstvu.

Instituty Hohenstein vyvinuly v reakci na to certifikaci pro STANDARD 100 by OEKO-TEX® – nezávislý štítek pro textilie zkoušené na obsah škodlivých látek - podstatně přísnější zkušební katalog, zkoušení podle Dodatku 6. V porovnání se zkušebním katalogem používaným v současné době podle Dodatku 4 byly v Dodatku 6 značně zpřísněny mezní hodnoty látek.

Zda byl výrobek zkoušen podle přísných požadavků uvedených v Dodatku 6 nebo podle požadavků normy uvedených v Dodatku 4, není bohužel z loga STANDARD 100 by OEKO-TEX® zřejmé. Zde je nutné přesně zkontrolovat zkoušku na certifikátu STANDARD 100 by OEKO-TEX®. Zkouška podle Dodatku 6 se doposud provádí na bázi dobrovolnosti!

Protože skupina AMANN Group bere vážně ochranu životního prostředí i spotřebitelů, podílí se AMANN jako první výrobce šicích nití a přízí pro vyšívání celosvětově na detoxikační kampani Greenpeace a v budoucnu bude certifikovat téměř všechny výrobky podle Dodatku 6. Jako certifikovaný subdodavatel usnadní AMANN svým zákazníkům rovněž certifikaci STANDARD 100 by OEKO-TEX® podle Dodatku 6.

Nově vystavené certifikáty si můžete stáhnout zde.

Více informací k detoxikační kampani Greenpeace:

https://www.greenpeace.de/kampagnen/detox

Více k tématu trvalé udržitelnosti v AMANN se dozvíte na adrese

www.amann.org/de/unternehmen/verantwortung/