Доклад за устойчивост на AMANN 2023 – вече наличен!

Съобщение от борда на AMANN:

Уважаеми читатели,

Светът се променя. И икономиката, и обществото са изправени пред екзистенциални предизвикателства. Вече виждаме ефектите от напредващата промяна на климата и нарастващите конфликти за ресурси. Като международна семейна компания, ние сме изправени пред тези предизвикателства и поемаме отговорност – екологична, социална и икономическа. Виждаме това не само като задължение, но и като възможност да допринесем за опазването на климата чрез успешни и иновативни решения. Ние сме твърдо убедени, че нашият дългосрочен и ценностно ориентиран подход е ключът към икономическия успех. Клиентите ни могат да бъдат сигурни, че ще продължат да получават шевни конци с най-високо качество и в бъдеще.

Изминалата финансова година отново се характеризира с предизвикателни геополитически събития, които се отразиха и на нашата компания. Светът се променя бързо, поради което е още по-важно да продължим напред с темата за устойчивост. В това отношение 2023 г. беше преломна за нас. Създадохме първия корпоративен въглероден отпечатък на AMANN, и изведохме от него амбициозни цели за опазване на климата, за да постигнем целта за нулеви нетни емисии на CO2 до 2050 г.

Поставихме крайъгълен камък с пускането в експлоатация на първия ни производствен обект в Индия: заводът е най-съвременен и може да произвежда почти климатично неутрално. Този стандарт ще бъде бъдещето за AMANN! И ние сме особено горди, че заводът вече има награда CITI Textile Sustainability Award 2024 за „Най-добри устойчиви практики за търговия на дребно“.

Ангажираността и отдадеността на нашите служители е от решаващо значение за устойчивата трансформация на нашата компания. Благодарение на тяхната ангажираност и подкрепа досега сме постигнали много. Знаем обаче, че има още много работа. 
Необходими са смелост и оптимизъм, за да постигнем заедно положителната промяна. Готови сме!

От името на всички служители на AMANN бихме искали да ви благодарим за проявения интерес към нашия Доклад за устойчивост за 2023 г.