Zpráva o udržitelnosti AMANN 2023 - nyní k dispozici!

Zpráva představenstva AMANN:

Vážení čtenáři,

svět se mění. Ekonomika i společnost čelí existenčním výzvám. Již nyní jsme svědky dopadů postupující změny klimatu a rostoucích konfliktů o zdroje. Jako mezinárodní rodinná společnost čelíme těmto výzvám a přebíráme odpovědnost - ekologickou, sociální i ekonomickou. Vnímáme to nejen jako povinnost, ale také jako příležitost, jak může naše společnost přispět k ochraně klimatu prostřednictvím úspěšných a inovativních řešení. Jsme pevně přesvědčeni, že náš dlouhodobý a hodnotově orientovaný přístup je klíčem k hospodářskému úspěchu. Naši zákazníci si mohou být jisti, že i v budoucnu budou dostávat šicí nitě nejvyšší kvality.

Uplynulý finanční rok byl opět ve znamení náročných geopolitických událostí, které měly dopad i na naši společnost. Svět se rychle mění, a proto je v této době o to důležitější prosazovat téma udržitelnosti. V tomto ohledu byl pro nás rok 2023 přelomový. Vytvořili jsme první firemní uhlíkovou stopu skupiny AMANN a odvodili z ní ambiciózní cíle v oblasti ochrany klimatu, abychom do roku 2050 dosáhli cíle nulových čistých emisí CO2.

Zprovozněním našeho prvního výrobního závodu v Indii jsme dosáhli významného milníku: Tento závod je nejmodernější a dokáže vyrábět téměř neutrálně z hlediska klimatu. Tento standard bude pro společnost AMANN budoucností! A jsme obzvláště hrdí na to, že závod již získal ocenění CITI Textile Sustainability Award 2024 za " Best Sustainable Retail Practices ".

Angažovanost našich zaměstnanců je pro udržitelnou transformaci naší společnosti klíčová. Díky jejich nasazení a podpoře jsme zatím dosáhli mnoha úspěchů. Zároveň však víme, že je toho ještě hodně před námi. O naší cestě chceme transparentně informovat.

K tomu, abychom společně prosazovali pozitivní změny, je zapotřebí odvahy a optimismu. Jsme připraveni!

Jménem všech zaměstnanců skupiny AMANN bychom vám rádi poděkovali za váš zájem o naši Zprávu o udržitelném rozvoji 2023.