Báo cáo Phát triển Bền vững AMANN 2023

Thông điệp đến từ AMANN:

Bạn đọc thân mến
,
Thế giới đang thay đổi. Cả nền kinh tế và xã hội đều đang phải đối mặt với những thách thức hiện hữu. Chúng ta đã thấy những tác động của việc biến đổi khí hậu và xung đột tài nguyên ngày càng gia tăng. Là một công ty gia đình quốc tế, chúng tôi đang đối mặt với những thách thức này và chịu trách nhiệm về mặt sinh thái, xã hội và kinh tế. Chúng tôi coi đây không chỉ là nghĩa vụ mà còn là cơ hội để công ty chúng tôi góp phần bảo vệ khí hậu thông qua các giải pháp thành công và mang tính sáng tạo. Chúng tôi tin chắc rằng cách tiếp cận dài hạn và định hướng giá trị của chúng tôi là chìa khóa dẫn đến thành công về mặt kinh tế. Khách hàng của chúng tôi có thể yên tâm rằng họ sẽ tiếp tục nhận được chỉ may có chất lượng cao nhất trong thời gian tới.

Năm tài chính vừa qua một lần nữa được mô tả bởi các sự kiện địa chính trị đầy thách thức, điều này cũng có tác động đến công ty chúng tôi. Thế giới đang thay đổi nhanh chóng, đó là lý do tại sao việc thúc đẩy vấn đề bền vững trong thời điểm này lại càng quan trọng hơn. Về khía cạnh này, 2023 là một năm đột phá đối với chúng tôi. Chúng tôi đã tạo ra dấu chân carbon đầu tiên của Tập đoàn AMANN và đặt ra các mục tiêu bảo vệ khí hậu triển vọng để đạt được mục tiêu phát thải CO2 ròng bằng 0 vào năm 2050.

Chúng tôi đã đặt ra một cột mốc quan trọng bằng việc hoạt động cơ sở sản xuất đầu tiên ở Ấn Độ: Nhà máy này hiện đại và có thể tạo ra khí hậu gần như trung tính. Tiêu chuẩn này sẽ là tương lai của AMANN! Và chúng tôi đặc biệt tự hào rằng nhà máy đã được trao Giải thưởng Dệt may Bền vững CITI 2024 cho “ Hoạt động Bán lẻ Bền vững Tốt nhất”.

Sự cam kết của nhân viên là rất quan trọng đối với sự chuyển đổi bền vững của công ty chúng tôi. Nhờ sự cam kết và hỗ trợ của họ, chúng tôi đã đạt được rất nhiều thành tựu cho đến nay. Tuy nhiên, chúng tôi cũng biết rằng vẫn còn rất nhiều điều phải thực hiện. Chúng tôi muốn tuyên bố một cách rõ ràng về hành trình của mình.

Sự dũng cảm và tinh thần lạc quan là điều cần thiết để cùng nhau thúc đẩy sự thay đổi tích cực. Chúng tôi đã sẵn sàng!

Thay mặt toàn thể nhân viên của Tập đoàn AMANN, chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm của bạn đối với Báo cáo Phát triển Bền vững 2023 của chúng tôi.