Higg-Index - подновено сертифициране

Коалицията за устойчиво облекло удостоверява, че Amann Bangladesh Ltd и Amann Sewing Threads Yancheng Co., Ltd използват Higg Index за измерване и развитие на практиките си за устойчивост.
Можете да намерите сертификатите за завършване в нашия център за изтегляне. 

Индексът Higg е набор от инструменти за стандартизирано измерване на устойчивостта на веригата за създаване на стойност и заема централно място в мисията на Коалицията за устойчиво производство на облекло (Sustainable Apparel Coalition - SAC) за трансформиране на бизнеса за постигане на експоненциално въздействие.
SAC е глобален алианс с нестопанска цел за модната индустрия, в който участват множество заинтересовани страни. Той обединява повече от 280 световни марки, търговци на дребно, производители, неправителствени организации, академични среди и индустриални асоциации по цялата верига на доставки, представляващи около половината от индустрията за облекло и обувки. САК е дълбоко ангажиран със създаването на по-устойчив, равноправен и справедлив свят за всички чрез усилия за колективни действия, които позволяват положително социално и екологично въздействие в голям мащаб.

Източник: The Higg Index - Sustainable Apparel Coalition