Higg-Index – chứng nhận mới

Liên minh May mặc Bền vững chứng nhận rằng Amann Bangladesh Ltd và Amann Stitch Threads Yan Cheng Co., Ltd sử dụng Chỉ số Higg để đo lường và phát triển hoạt động bền vững của mình.
Bạn có thể tìm thấy chứng chỉ hoàn thành trong trung tâm tải xuống của chúng tôi.

Chỉ số Higg là một bộ công cụ để đo lường tiêu chuẩn hóa tính bền vững của chuỗi giá trị và là trọng tâm trong sứ mệnh của Liên minh May mặc Bền vững (SAC) nhằm chuyển đổi các doanh nghiệp để có tác động theo cấp số nhân.
SAC là một liên minh phi lợi nhuận có nhiều bên liên quan, toàn cầu dành cho ngành thời trang. Nó tập hợp hơn 280 thương hiệu toàn cầu, nhà bán lẻ, nhà sản xuất, tổ chức phi chính phủ, học giả và hiệp hội ngành dọc theo toàn bộ chuỗi cung ứng, đại diện cho khoảng một nửa ngành may mặc và giày dép. SAC cam kết sâu sắc trong việc tạo ra một thế giới bền vững, công bằng và công bằng hơn cho tất cả mọi người thông qua các nỗ lực hành động tập thể nhằm tạo ra tác động tích cực đến xã hội và môi trường trên quy mô lớn.

Nguồn: The Higg Index - Sustainable Apparel Coalition