Higg-Index - obnovená certifikace

Koalice pro udržitelné oděvy potvrzuje, že společnosti Amann Bangladesh Ltd a Amann Sewing Threads Yancheng Co., Ltd využívají Higg Index k měření a rozvoji své praxe v oblasti udržitelnosti.
Certifikáty o absolvování najdete v našem centru pro stahování. 

Higg Index je soubor nástrojů pro standardizované měření udržitelnosti hodnotového řetězce a je ústředním bodem mise Sustainable Apparel Coalition (SAC), jejímž cílem je transformace podniků s exponenciálním dopadem.
SAC je globální nezisková aliance pro oděvní průmysl, v níž je zastoupeno více zúčastněných stran. Sdružuje více než 280 světových značek, maloobchodníků, výrobců, nevládních organizací, akademiků a průmyslových sdružení v celém dodavatelském řetězci, což představuje přibližně polovinu oděvního a obuvnického průmyslu. SAC se hluboce angažuje ve vytváření udržitelnějšího, spravedlivějšího a rovnějšího světa pro všechny prostřednictvím kolektivního úsilí, které umožňuje pozitivní sociální a environmentální dopad ve velkém měřítku.

Zdroj: The Higg Index - Sustainable Apparel Coalition