Novým prezidentem společnosti Südwesttextil byl zvolen Arved H. Westerkamp, CSO společnosti AMANN

Bodo Th. Bölzle jmenován čestným prezidentem

Dne 11. července 2023 se na půdě univerzity v Reutlingenu uskutečnila valná hromada podnikatelského a zaměstnavatelského svazu Südwesttextil e.V. Na ní se sešli všichni členové svazu, kteří mají zájem o spolupráci. 
Po pěti funkčních obdobích ve funkci prezidenta sdružení byl dosavadní generální ředitel společnosti AMANN Bodo Th. Bölzle v průběhu valné hromady odstoupil z funkce prezidenta z důvodu svého přesunu z pozice předsedy představenstva do poradního sboru skupiny AMANN. Vzhledem k jeho zásluhám o textilní a oděvní průmysl v Bádensku-Württembersku byl odpovídajícím způsobem oceněn a jmenován čestným prezidentem.

Arved H. Westerkamp, CSO společnosti AMANN, byl valnou hromadou společnosti Südwesttextil jednomyslně zvolen novým prezidentem společnosti Südwesttextil. Pan Westerkamp poděkoval členům za důvěru a oznámil svůj záměr "dále rozvíjet sdružení v živou síť pro budoucnost". Při pohledu do budoucnosti pan Westerkamp poznamenal: "Pro nás jako sdružení je jasné, že udržitelný rozvoj je a zůstává největší hnací silou - ve všech oblastech. V rozmanitých debatách se jasně stavíme za udržitelnost, ale také právě za naše členy a za textil."

Srdečně blahopřejeme panu Westerkampovi ke zvolení novým prezidentem Südwesttextilu a panu Bölzlemu ke jmenování čestným prezidentem.

Zdroj obrázku: Südwesttextil e.V.