Nadace Hanns A. Pielenz-Stiftung podpoří ARCHE IntensivKinder částkou 35.000,- Euro

Ve čtvrtek 15. března 2018 se konalo v ARCHE IntensivKinder v Kusterdingen-Mähringen zvláštní předání finančního daru: Nadace Hanns A. Pielenz-Stiftung, která je většinovým společníkem skupiny AMANN Group, podpořila Arche částkou 35.000 €.

V zařízení ARCHE žijí děti, které z důvodu svého vážného onemocnění vyžadují trvale umělou plicní ventilaci. Život ve vlastní rodině pro ně není možný vzhledem k nutné intenzivní lékařské péči. Zařízení ARCHE IntensivKinder jim poskytuje domov a jejich rodičům jistotu, že jejich dítě se nachází v bezpečí a v dobrosrdečné atmosféře. Založily jej v roce 2007 paní Christiane Miarka-Mauthe a paní Sabine Vaihinger.

Tímto velkým finančním darem může ARCHE koupit dlouho potřebný sonograf, který ušetří dětem z ARCHE některé cesty do nemocnice a dále přispěje k tomu, že bude možné nabídnout vysoce kvalitní zdravotnické zaopatření v útulném, pro děti příjemném domově. Tato částka bude částečně použita také na vybavení nových pokojů dětí.

Pan Findeis (CFO a zplnomocněný zástupce Nadace) předal zakladatelce ARCHE a jednatelce Christiane Miarka-Mauthe šek na finanční dar. Nadace Hanns A. Pielenz Stiftung podpořila již v roce 2014 vybavení novostavby ARCHE částkou 200.000 Euro.

V roce 2005 převzala Annette Widmann-Mauz MdB patronát nad podpůrným spolkem ARCHE Noah. Velvyslanci ARCHE jsou herec Richy Müller, iluzionista a mistr světa Julius Frack, zápasník a mistr světa v roce 2015 v řecko-římském zápase Frank Stäbler, boxerský šampión Firat Arslan i Hanna Herrlich a její skupina.

Víc o ARCHE IntensivKinder: https://www.arche-intensivkinder.de/

Mr. Findeis (AMANN CFO and chief representative of the foundation) handed over the donation cheque to ARCHE founder and manager Christiane Miarka-Mauthe.